U nás jako doma
...a přesto na dovolené

Objednejte si ubytování

Vyplňte všechny požadavky do zprávy a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Ubytovací řád

Ubytování hosta:

-Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

-Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů.

-Host obdrží svazek klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří, kůlny (lyžárny) a druhý od pokoje.

-Host je povinen pokoj uvolnit do 10:30 hod. posledního dne ubytování.

Cenové podmínky:

-Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem. Platbu lze provést pouze převodem.

Stornovací podmínky:

-Storno 30 a více dnů před nástupem -bez poplatku.

-Storno 15 a 29 dnů před nástupem - 50% z celkové ceny za ubytování.

Storno 2 až 14 dnů před nástupem - 70% z celkové ceny za ubytování.

-Storno 0 až 1 den před nástupem - 100% z celkové ceny za ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů:

-V pokoji nesmí host přemisťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

-Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterii, zhasnout světla. Pokud host hodlá opustit chalupu, je při odchodu povinen uzamknout chalupu a lyžárnu.

- V celém objektu platí přísný zákaz kouření a zapalování svíček.

Práva a povinnosti ubytovatele:

-Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený pobyt.

Závěrečná ustanovení:

-Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.